Kredyt hipoteczny – nadal trudno osiągalny

Jeszcze 5-6 lat temu w naszym kraju na rynku transakcji zwianych z rynkiem mieszkaniowym panował ożywiony ruch, a to gównie za sprawą dobrej dostępności do kredytów hipotecznych, przy czym nie bez znaczenia by fakt, że były one udzielane w bardzo dużym stopniu (nawet 85 procent wszystkich udzielanych przez banki kredytów hipotecznych) w walutach obcych, głównie we franku szwajcarskim, na bardzo korzystnych warunkach, jeżeli wziąć pod uwagę oprocentowanie kredytów i marże za ich udzielanie. To powodowało automatycznie bardzo sprawne działanie deweloperów, którzy prowadzili szeroko zakrojone inwestycje budowlane, było swoiste eldorado zarówno dla banków udzielających kredytów, jak i dla deweloperów. Niestety kilka lat temu, głównie z załamaniem się rynku kredytowego w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, jak tez w USA i Kanadzie, również w naszym kraju banki zaczęły stopniowo ograniczać nie tylko udzielanie kredytów w walutach obcych, ale też w samej dostępności do kredytów hipotecznych w ogóle, taka sytuacja trwa praktycznie do dziś i nikt nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, kiedy banki w znaczący sposób odblokują dostęp do kredytów hipotecznych i wszystko wróci do normy. Niewątpliwie banki podjęły decyzję o częściowym zamrożeniu kredytów hipotecznych pod wpływem kolejnych rekomendacji, jakie od co najmniej 2 lat wydawała Komisja Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz