Budownictwo zrównoważone a problemy z azbestem

Obecność azbestu w obiektach budowlanych jest wielkim problemem w Polsce. Azbest, jako materiał budowlany, składający się z włókien minerałów krzemianowych, powszechnie był stosowany w budownictwie jako materiał odporny na działania środków chemicznych, temperaturę, praktycznie miał wszechstronne zastosowanie w płytach elewacyjnych, dachowych i produktach używanych w budownictwie. Okazało się jednak, że niszczejące produkty azbestowe rozpadają się mikroskopijne włókna, które wdychane, osadzają się płucach, powodując nieuleczalne, prowadzące do śmierci choroby. Budownictwo zrównoważone nakłada na obiekty budowlane obowiązek spełniania wysokich standardów dotyczących oddziaływania na środowisko, efektywność ekonomiczną, komfort dla użytkowników i otoczenia. Najważniejszym jednak założeniem jest wpływ budynku na ludzkie zdrowie. Dlatego szeroko zakrojona akcja usuwania elementów azbestowych ze starszych budynków jest koniecznością, a zasięg prac związanych z likwidacją azbestu obejmuje okres od 2009 do 2032 roku. Szacunek ilości materiałów azbestowych w budownictwie, określił ilość istniejącego azbestu na około 15,5 mln ton – dane z roku 2003, a w ciągu następnych sześciu lat zutylizowano zaledwie 1 mln ton azbestu. Widać z tego, że prace przy likwidacji azbestu idą bardzo powoli. Drugą kwestią, niezmiernie istotna dla środowiska, jest składowanie niebezpiecznych materiałów, zanim zostaną zutylizowane.

Dodaj komentarz