Budowa infrastruktury kolejowej

Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, to dla naszego kraju, wydarzenie o znaczeniu niemal przełomowym. Dzięki temu, że jesteśmy jednym z państw, które przystąpiło do niej stosunkowo niedawno i w dodatku mamy istotne opóźnienia w rozwoju, w stosunku do takich krajów, jak Niemcy, Francja, czy Anglia, to korzystamy obecnie z wielkiej pomocy jaką są setki miliardów Euro, jakie trafiają do naszego kraju z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju inwestycje, które mają sprawić, że nasz kraj zacznie się szybciej rozwijać, aby móc doganiać w poziomie życia mieszkańców, te kraje, które są we wspólnocie od dawna. To bardzo mądry, ale też obliczony na długie lata, plan. Bardzo korzysta na środkach z Unii budownictwo, które ma najważniejsze chyba zadanie w postaci rozbudowy infrastruktury kraju, aby dostosować go do standardów europejskich. Chodzi tu zwłaszcza o rozbudowę sieci dróg i modernizację linii kolejowych. Bo tak jak nie było u nas autostrad, a są bardzo potrzebne, to sieć kolejową mamy stosunkowo dobrze rozbudowaną. Ale wymaga ona ogromnych remontów i związanych z tym środków finansowych, aby dostosować ją do współczesnych wymagań. Nasze pociągi nie są bowiem w stanie jeździć zbyt szybko, bo na obecnych torach jest to niebezpieczne. Zmodernizowane koleje, dostosowane do pociągów nowej generacji, mogą być istotnym uzupełnieniem szlaków komunikacyjnych i nawet sporą konkurencją dla samolotów w komunikacji krajowej.

Dodaj komentarz